ထောက်ခံစာ

Our Certificate

All the Products have complied with local certification requirements, such as ETL, CETL, CE, ROHS, etc.

  • စီအီးအစီရင်ခံစာ
  • EMC Certificate
  • ROHS Certificate
  • ROHS Report